Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3393/VPCP-KTTH về việc vốn đầu tư xây dựng đường NT 18 của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3393/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3393/VPCP-KTTH
V/v vốn đầu tư xây dựng đường NT 18 của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

 

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại văn bản số 19/TT-BQLKKT ngày 14 tháng 3 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3413/BKH-TM&DV ngày 22 tháng 5 năm 2008, Tài chính tại văn bản số 4832/BTC-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2008 về vốn đầu tư xây dựng đường NT của Khu kinh tế cửa khẩu quốc Bờ Y, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí trong kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu năm 2009 cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để xây dựng đường NT 18; căn cứ tiến độ triển khai Dự án, Bộ Tài chính ứng trước vốn cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để thực hiện Dự án trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Bộ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3393/VPCP-KTTH về việc vốn đầu tư xây dựng đường NT 18 của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154