Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3389/BNN-KTHT về tổng hợp tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3389/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3389/BNN-KTHT
V/v Tổng hợp tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án di dân, TĐC thủy điện Sơn La.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 7155/BKH-GS&TĐĐT ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập báo cáo mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án thành phần thuộc Dự án thủy điện Sơn La. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2010 và Thông báo số: 138/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010;

2. Nguyên nhân tăng giảm về mức đầu tư hiệu chỉnh so với mức đầu tư được duyệt theo Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày rõ trong Hồ sơ Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, gồm:

- Tờ trình số 61/TTr-BNN-KTHT, ngày 08 tháng 01 năm 2010 và Tờ trình số 1528/TTr-BNN-KTHT, ngày 08 tháng 4 năm 2010 về việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Sơn La;

- Báo cáo tổng hợp rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La (đã được chỉnh sửa theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010).

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào hồ sơ trên và Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định Dự án thủy điện Sơn La để tổng hợp vào tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Sơn La, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3389/BNN-KTHT về tổng hợp tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226