Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3386/BNN-TCTL về dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy nông Vân Quan – Mỹ Khê và kênh liên huyện An Lão – Kiến Thụy, thuộc hệ thống thủy lợi Đa Độ, thành phố Hải Phòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3386/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3386/BNN-TCTL
V/v dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy nông Vân Quan – Mỹ Khê và kênh liên huyện An Lão – Kiến Thụy, thuộc hệ thống thủy lợi Đa Độ, thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 1434/PCVB-VPCP ngày 11/9/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc UBND thành phố Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy nông Vân Quan – Mỹ Khê và kênh liên huyện An Lão – Kiến Thụy, thuộc hệ thống thủy lợi Đa Độ tại văn bản số 54/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2010. Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy nông Vân Quan – Mỹ Khê và kênh liên huyện An Lão – Kiến Thụy thuộc hệ thống thủy lợi Đa Độ. Do vậy, để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt, phù hợp về lâu dài, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, rà soát, tổ chức lập, phê duyệt dự án hệ thống thủy lợi Đa Độ, trong đó có công trình Vân Quan – Mỹ Khê và kênh liên huyện An Lão – Kiến Thụy phù hợp với quy hoạch thủy lợi của Thành phố. Trên cơ sở đó, sắp xếp thứ tự ưu tiên, đầu tư đồng bộ, đảm bảo cả về kỹ thuật và kinh tế, phù hợp với nguồn vốn, tránh thi công dàn trải.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tới quý Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết để chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;
- Sở NN&PTNT tp Hải Phòng;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ-3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3386/BNN-TCTL về dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy nông Vân Quan – Mỹ Khê và kênh liên huyện An Lão – Kiến Thụy, thuộc hệ thống thủy lợi Đa Độ, thành phố Hải Phòng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199