Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 337/TTg-QHQT về việc tiếp nhận Chương trình Bệnh viện bay ORBIS đến thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 337/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 337/TTg-QHQT
V/v tiếp nhận "Chương trình Bệnh viện bay ORBIS đến thành phố Đà Nẵng"

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1288/BKH-KTĐN nngày 28 tháng 02 năm 2008) về việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận "Chương trình Bệnh viện bay ORBIS đến thành phố Đà Nẵng", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận "Chương trình Bệnh viện bay ORBIS đến thành phố Đà Nẵng" năm 2008 do tổ chức ORBIS (Hoa Kỳ) viện trợ không hoàn lại là 183.686 USD. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tự cân đối nguồn vốn đóng góp (vốn đối ứng) cho phù hợp với quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ký kết văn kiện Chương trình với Bên tài trợ và phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét miễn giảm chi phí cho việc tiếp nhận Bệnh viện bay phù hợp với các quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, NC, CN, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 337/TTg-QHQT về việc tiếp nhận Chương trình Bệnh viện bay ORBIS đến thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.050
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112