Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3361/BNN-TCTL về đầu tư giai đoạn 2 dự án xử lý khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh luồng cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3361/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3361/BNN-TCTL
V/v đầu tư giai đoạn 2 dự án xử lý khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh luồng cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 2124/UBND-XDGT ngày 22/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục bố trí vốn Trái phiếu Chính phủ để đầu tư công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh luồng cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó tiếp tục đầu tư phần kè phía Nam dài 950m và kéo dài kè phía Bắc thêm 1.200m. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Dự án xử lý khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh luồng cảng Thuận An giai đoạn 1 xử lý khắc phục xói lở bờ biển Thuận An – Hải Dương đã hoàn thành và đang phát huy hiệu quả đầu tư. Việc tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ tại công văn số 2978/TB-BNN-VP ngày 31/5/2010.

Tuy nhiên, theo hồ sơ dự án giai đoạn 2 là phần chỉnh trị luồng cảng Thuận An với mục tiêu là ổn định luồng tàu. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải để xác định quy mô, giải pháp công trình phù hợp đảm bảo kinh tế kỹ thuật và hiệu quả đầu tư, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT; KH-ĐT; TC;
- Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế;
- Sở GTVT Thừa Thiên Huế;
- Lưu VT, TCTL (VT. ĐĐ 3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3361/BNN-TCTL về đầu tư giai đoạn 2 dự án xử lý khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh luồng cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49