Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 336/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Croatia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 336/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 336/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Croatia.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số: 1748/BCT-KV2 ngày 05 tháng 03 năm 2008 về việc ký Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Croatia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định về hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Croatia do Bộ Công Thương trình kèm theo tại công văn nêu trên.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Công Thương thay Chính phủ Việt Nam ký chính thức Hiệp định với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Croatia.

3. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền theo quy định.

4. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm bổ sung ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 13

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 336/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Croatia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.794
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116