Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 336/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc hồ sơ, thủ tục miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng dự án

Số hiệu: 336/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 336/TCT-TS
V/v: Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ban quản lý dự án công trình cáp quang biển trục bắc nam (Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam) 

 

Trả lời công văn số 503/CQB ngày 28/12/2005 của Ban quản lý dự án Công trình cáp quang biển trục Bắc Nam về hồ sơ, thủ tục miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng dự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 14 và Điều 16 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước “Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất”; “Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ địa chính kèm theo giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 14, 15 Nghị định này để xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp, số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn giảm. Cục trưởng Cục thuế quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với tổ chức kinh tế…”.

Như vậy, dự án Công trình cáp quang biển trục Bắc Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng. Trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình tại các địa phương khác nhau thì Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có hạng mục xây dựng có thẩm quyền quyết định xét miễn tiền thuê đất theo quy định.

Về thủ tục, hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định cụ thể tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ. Trong khi chưa có văn bản chính thức của Bộ Tài chính thì tạm thời áp dụng theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

Đề nghị Ban quản lý dự án Công trình cáp quang biển trục Bắc Nam liên hệ với Cục thuế địa phương nơi có hạng mục xây dựng thuộc Dự án để làm thủ tục giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tcty Bưu chính viễn thông VN;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 336/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc hồ sơ, thủ tục miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng dự án

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.557
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6