Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 334/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 08/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư 02 bãi đỗ xe tại thành phố Đà Nẵng theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 10158/UBND-QLĐTư ngày 30 tháng 11 năm 2012); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10797/BKHĐT-PC ngày 26 tháng 12 năm 2012), Giao thông vận tải (công văn số 10902/BGTVT-VT ngày 25 tháng 12 năm 2012), Tài chính (công văn số 659/BTC-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2013), Xây dựng (công văn số 20/BXD-HĐXD ngày 07 tháng 01 năm 2013) và Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4952/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 12 năm 2012) về kiến nghị phương án, cơ chế đầu tư xây dựng hệ thống bãi đỗ xe tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư 02 bãi đỗ xe tại vị trí Công viên 29/3 và khu vực Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng theo hình thức Hợp đồng BOT.

2. Việc xây dựng 02 bãi đỗ xe nêu trên phải phù hợp với quy hoạch chung và các quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt.

3. Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư Doanh nghiệp BOT: áp dụng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT và các quy định hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư 02 bãi đỗ xe nêu trên theo quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 334/TTg-KTN ngày 08/03/2013 về chủ trương đầu tư 02 bãi đỗ xe tại thành phố Đà Nẵng theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.725

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122