Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3338/LĐTBXH-KHTC đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết 60/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3338/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3338/LĐTBXH-KHTC
V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP .

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Bộ đã có Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC ngày 14/7/2016 gửi Chủ đầu tư các dự án để hướng dẫn các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016. Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp qua hệ thống Kho bạc nhà nước thì tính đến hết 20/8/2016, tỷ lệ giải ngân vốn trung bình của tất cả các dự án do Bộ quản lý mới đạt Khoảng 34% kế hoạch vốn được giao (theo quy định của Nghị quyết 60/NQ-CP thì đến 30/9/2016 Bộ phải đạt tỷ lệ tối thiểu 50%), đặc biệt một sdự án tỷ lệ giải ngân rất thấp, thấp hơn mức trung bình, như các dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Khánh Hòa - giai đoạn 2, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Cao Bằng, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình, Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Chủ đầu tư thực hiện như sau:

1. Tập trung quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan (Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, nhà thầu thi công xây lắp, nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị...) tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt Điểm các tn tại, vướng mc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu khối lượng và gửi ra kho bạc thanh toán vốn ngay trong tháng 9/2016 để đến thời Điểm 30/9/2016, dự án phải đạt giá trị giải ngân tối thiểu 50%, đối với các dự án kết thúc đầu tư trong năm 2016, tỷ lệ giải ngân tối thiểu phải đạt 80% kế hoạch. Khuyến khích các dự án có khả năng thực hiện vượt kế hoạch đẩy nhanh tiến độ để báo cáo Bộ xem xét, Điều chỉnh bổ sung vốn theo quy định.

2. Khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn của dự án theo hướng dẫn tại Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC ngày 14/7/2016 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 5/9/2016. Ngoài việc gửi theo đường công văn, đề nghị Chủ đầu tư gửi vào hòm thư xdcbmolisa@yahoo.com để kịp tổng hợp, báo cáo Bộ có biện pháp xử lý đối với các Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp.

Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Chủ đầu tư phải báo cáo kịp thời về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3338/LĐTBXH-KHTC đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết 60/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


648
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70