Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 33/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế đối với chế biến hạt điều

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1457/CT-TTr ngày 16/11/2005 và số 1372/CT-TTr ngày 28/10/2005 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc một số vướng mắc giải quyết ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt bán ra”, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và tại điểm 2.10 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 cũng quy định: “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế làm sạch, ướp đông, phơi sấy khô ở khâu kinh doanh thương mại (trừ các đối tượng quy định tại điểm 2, mục II, phần A Thông tư này”, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%. Như vậy, các trường hợp đã chế biến ở mức độ cao hơn hoặc chế biến thành sản phẩm khác ở khâu khác (khâu sản xuất, chế biến) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên thực hiện hoạt động thu mua hạt điều thô về phơi khô; sàng; hấp; cắt tách; sấy khô; bóc vỏ lụa; phân loại; hun trùng; đóng thùng là hoạt động sản xuất chế biến nông sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% và thuộc ngành sản xuất được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như đơn vị mới thành lập quy định tại điểm 1a mục I phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên đã kê khai thuế GTGT cho hoạt động chế biến hạt điều với mức thuế suất 5% thì phải điều chỉnh lại mức thuế suất thuế GTGT 10% theo đúng quy định. Số thuế GTGT điều chỉnh tăng được thực hiện tại kỳ kê khai thuế tiếp theo của đơn vị kể từ ngày kiểm tra phát hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Phú Yên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 33/TCT-PCCS ngày 04/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc một số vướng mắc giải quyết ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.847

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!