Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 33/BXD-KHTC xây dựng danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 33/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 26/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/BXD-KHTC
V/v: Xây dựng danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Để chuẩn bị cho công tác soạn thảo Nghị định quy định Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư áp dụng chung thống nhất cho tất cả các ngành, lĩnh vực và thay thế cho Danh mục lĩnh vực, địa bàn ban hành tại các Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo Danh mục đã nêu trên, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục (nêu rõ lý do, căn cứ của việc đề xuất). Cụ thể như sau:

- Đối với Cục, Vụ đề xuất kiến nghị (bổ sung, sửa đổi hoặc loại bỏ) liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư/ ưu đãi thuế thuộc phạm vi quản lý ngành do mình phụ trách (tập trung vào các lĩnh vực Bộ Xây dựng được Chính phủ giao quản lý như: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng);

- Đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ theo ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn đơn vị đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư kiến nghị (đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế) Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư/ ưu đãi thuế.

Văn bản đề nghị gửi về Bộ Xây dựng - Vụ Kế hoạch Tài chính trước ngày 04/3/2013 theo đường công văn và theo địa chỉ Email vietnga@moc.gov.vn (hoặc Fax: 04- 3974 2066) để Vụ kịp tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.


TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trần Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 33/BXD-KHTC xây dựng danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.102
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180