Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 33/BXD-GD năm 2019 về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 33/BXD-GD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Lâm
Ngày ban hành: 30/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/BXD-GĐ
V/v kiến nghị của Ông Nguyễn Hoàng Thanh, TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5764/VPCP-ĐMDN ngày 01/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của ông Nguyễn Hoàng Thanh, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 3 Điều 63 Luật Xây dựng năm 2014, Ban quản lý dự án chuyên ngành có trách nhiệm: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 Luật Xây dựng năm 2014, trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 Luật Xây dựng năm 2014; Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng; trường hợp cn thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình. Do vậy, việc Ban quản lý dự án chuyên ngành tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình là phù hợp.

2. Việc ủy quyền làm Người đại diện theo pháp luật của Chủ đầu tư được thực hiện theo các quy định của pháp luật về ủy quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Văn phòng Chính phủ để biết và trả lời công dân theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 33/BXD-GD năm 2019 về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38