Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3272/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3272/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH ống thép 190
(Km 91 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 12CV/CT190 ngày 22/8/2005 của Công ty TNHH ống thép 190 hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm do đầu tư mới mang lại của hai năm tiếp theo”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty có đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thép ống đồng thời Công ty hạch toán riêng được phần thu nhập do hoạt động đầu tư mang lại thì Công ty sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp hai năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm. Nếu năm đầu được miễn thuế, dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất mới hoàn thành đưa vào kinh doanh dưới 06 tháng thì Công ty được phép lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế áp dụng thời gian miễn ngay năm đó hoặc năm tiếp theo sau năm đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.Hải Phòng;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3272/TCT-PCCS ngày 20/09/2005 của Tổng cục Thuế về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!