Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3259/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3259/TCT-PCCS
V/v: miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Hợp tác xã Tiền Nam.
Địa chỉ: Thị trấn M’DRắc, huyện M’DRắc, Đắc Lắc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2005/CV/HTX ngày 17/3/2005 của Hợp tác xã Tiền Nam hỏi về việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN (do Tạp chí thuế chuyển đến), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1.5, 2.1 Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Thuế suất 10% áp dụng đối với: hợp tác xã được thành lập tại địa bàn C; cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn C. Thuế suất 10% được áp dụng trong 15 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh”.

- Tại Điểm 1.9 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn: “Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn C”.

- Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 hướng dẫn: “Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, GIấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, nếu Hợp tác xã Tiền Nam là cơ sở sản xuất mới thành lập có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề lĩnh vực A, thực hiện tại địa bàn C được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn nêu trên cho khaỏgn thời gian ưu đãi còn lại và không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Theo báo cáo thì Hợp tác xã đã được miễn thuế TNDN trong 02 năm (năm 2002, năm 2003) và giảm 50% trong 04 năm (từ năm 2004 đến năm 2007). Theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2004 thì HTX được tính giảm thuế 50% cho thời gian còn lại cụ thể là sẽ tiếp tục được giảm tiếp 50% thuế TNDN thêm 03 năm nữa (từ năm 2008 đến năm 2010), được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong 15 năm, kể từ khi hợp tác xã mới thành lập.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc;
- Tạp chí thuế Nhà nước;
- Lưu VT; PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3259/TCT-PCCS ngày 19/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!