Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3225/BKHĐT-KTĐPLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đức Tâm
Ngày ban hành: 16/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3225/BKHĐT-KTĐPLT
V/v: Trả lời kiến nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Chí Linh, tnh Hải Dương.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Chí Linh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3500/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ kèm theo kiến nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (sau đây gọi là Ban QLCDA ĐTXD thành phố Chí Linh) về việc bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư. Về việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Điều 55 Luật Đầu tư công quy định điều kiện dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn:

(i) Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

(ii) Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện dự án.

(iii) Tuân thủ quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công.

- Điều 56 Luật Đầu tư công quy định điều kiện dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm:

(i) Dự án phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án khẩn cấp được quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 33 của Luật này.

(ii) Dự án đã được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư

(iii) Dự án khởi công mới chỉ được bố trí vốn khi đã hoàn các thủ tục đầu tư theo quy định của Chính phủ

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp dự án do Ban QLCDA ĐTXD thành phố Chí Linh kiến nghị mới được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư thì chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn hằng năm.

Đề nghị Ban QLCDA ĐTXD thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, V
KTĐP&LT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


76
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.30