Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3202/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3202/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3202/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2275/BKH-LĐVX ngày 2 tháng 4 năm 2008, của Bộ Tài chính tại văn bản số 4663/BTC-NSNN ngày 21 tháng 4 năm 2008 về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động sắp xếp ngân sách địa phương, vốn đã tạm ứng từ ngân sách trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai, thực hiện các công trình thuộc Khu Di tích Cụ Phan Đình Phùng.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong dự toán ngân sách năm 2009 cho tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thuộc Khu Di tích Cụ Phan Đình Phùng theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3202/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.625
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144