Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 32/TTg-CN năm 2019 về chuyển đổi công suất, mục tiêu các dự án sản xuất kính nổi tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 32/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 09/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/TTg-CN
V/v chuyển đổi công suất, mục tiêu các DA SX kính nổi tại KCN Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 2474/BXD-VLXD ngày 04 tháng 10 năm 2018) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8452/BKHĐT-QLKKT ngày 27 tháng 11 năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công văn s11553/UBND-VP ngày 12 tháng 11 năm 2018) về việc chuyển đổi công suất, mục tiêu các dự án sản xuất kính nổi tại KCN Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc dây chuyền VGI3 sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời với công suất 500 tấn/ngày tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty TNHH Công nghiệp kính NSG Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các văn bản nêu trên.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hướng dẫn doanh nghiệp về các hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư Dự án, các thủ tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TN&MT, KH&CN, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục. Trợ lý TTgCP, TGĐ C
ng TTĐT, Các Vụ: TH, QHĐP, QHQT;
- Lưu: VT, CN(2).V
ượng

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 32/TTg-CN năm 2019 về chuyển đổi công suất, mục tiêu các dự án sản xuất kính nổi tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.809

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108