Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3146/VPCP-ĐMDN năm 2017 về chuyển nhượng vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3146/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3146/VPCP-ĐMDN
V/v Chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 29/TTr-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2017) và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 2011/NHNN-TTGSNH ngày 27 tháng 3 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (công văn số 1003/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 3 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2521/BKHĐT-TCTT ngày 28 tháng 3 năm 2017) trình Thủ tướng Chính phủ việc chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ việc chuyển nhượng vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 để các Thành viên Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: NHNN Việt Nam, KH&ĐT, TP;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3146/VPCP-ĐMDN năm 2017 về chuyển nhượng vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


365
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127