Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 313/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 29/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 313/BNN-KTHT
V/v: Bố trí vốn năm 2011 thực hiện Dự án Tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 372/VPCP-KTN ngày 18/01/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc "bố trí vốn năm 2011 cho tỉnh Quảng Nam thực hiện Dự án Tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển", qua Báo cáo "Tình hình thực hiện Dự án Tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển và kế hoạch vốn năm 2011" của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 12/01/2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Ngày 06/12/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 4035/BNN-KTHT về việc "Hỗ trợ vốn trong kế hoạch năm 2011 và các năm tiếp theo" trả lời UBND Tỉnh Quảng Nam (theo Phiếu chuyển văn bản số 1900/PCVB-VPCP ngày 26/11/2010 của Văn phòng Chính phủ); Trong đó, thống nhất với UBND Tỉnh về việc tiếp tục hỗ trợ đầu tư những công trình, dự án dân sinh cấp thiết trong Dự án Tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng biển tỉnh Quảng Nam nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, góp phần khai thác tiềm năng vùng cát ven biển gắn với sắp xếp khu dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong công tác ứng phó với biển đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay.

2. Theo Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 15/07/2010 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận đồng ý "về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp dân cư để phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, xóa đói giảm nghèo, từng bước ổn định đời sống cho nhân dân vùng ven biển của Tỉnh theo hình thức BT và ngân sách trung ương hỗ trợ 50% vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015". Vì vậy, để có cơ sở bố trí vốn đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được; đồng thời, nêu rõ khối lượng công trình đã thực hiện, tiến độ giải ngân, phân tách theo từng loại nguồn vốn đã cấp; đặc biệt là kết quả bố trí, sắp xếp dân cư để phòng tránh thiên tai và giải pháp bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trong thời gian tới đảm bảo hình thành cụm dân cư theo các tiêu chí nông thôn mới như nội dung Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009, quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Trước mắt, đề nghị UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách Nhà nước cấp năm 2011, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục công trình đầu tư đang thực hiện dở dang, vùng có nguy cơ sạt lở ven sông, ven biển nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ năm nay.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Các Bộ: KH, TC;
- Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam;
- Chi cục PTNT tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 313/BNN-KTHT bố trí vốn ngày 29/01/2011 thực hiện Dự án Tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.345

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!