Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3125/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dự án BOT cầu Phú Mỹ

Số hiệu: 3125/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3125/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần BOT cấu Phú Mỹ

Trả lời công văn số 158/CV-PMC ngày 20/7/2006 của Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ về việc chính sách thuế đối với dự án BOT cầu Phú Mỹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT:

- Thuế GTGT đầu vào:

Tại Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: ”Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này".

Trường hợp Công ty có giao thầu cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu trong nước thực hiện dự án cầu Phú Mỹ thì các nhà thầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT. Việc xác định thuế GTGT mà các nhà thầu phải nộp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và các văn bản có liên quan.

Số thuế GTGT Công ty trả cho nhà thầu là thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Công ty. Việc tính toán số thuế GTGT này cấu thành vào giá trị dự toán công trình và tổng mức đầu tư được phê duyệt do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuế GTGT đầu ra:

Tại Điểm 1, Điểm 2 Mục IV Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quy định: Mức thu phí đường bộ đầu tư để kinh doanh (kể cả BOT và các loại hình kinh doanh khác) là giá cước dịch vụ sử dụng đường bộ đã bao gồm thuế GTGT, do Bộ Tài chính (đối với quốc lộ) hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với đường địa phương) quy định cụ thể…; Số tiền phí đường bộ thu được là doanh thu hoạt động kinh doanh của đơn vị. Đơn vị thu phí đường bộ có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện hạch toán kết quả kinh doanh quy định của pháp luật.

2. Ưu đãi thuế TNDN:

Điểm 12 Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao – kinh doanh (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ được biết và làm việc với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3125/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dự án BOT cầu Phú Mỹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.176

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38