Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3120/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 3120/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3120/TCT-PCCS
V/v: Giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần bánh kẹo VINABICO
Địa chỉ: Số 436 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

 

Trả lời công văn số 16/CV/CT của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Vinabico ngày 03/7/2006 hỏi về việc ưu đãi thuế đối với dự án xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1, Về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

Đối với dự án xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh để thành lập một pháp nhân mới (đăng ký kinh doanh riêng, hạch toán độc lập có con dấu, có tài Khoản riêng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình), nếu đáp ứng được các Điều kiện ưu đãi thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập.

Đối với dự án xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh thực hiện hạch toán phụ thuộc (không thành lập một pháp nhân mới), nếu đáp ứng được các Điều kiện ưu đãi thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.

2, Về thủ tục ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Điểm 2.1 Mục IV phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"2.1- Cơ sở kinh doanh tự xác định các Điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV, Phần D Thông tư này.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinh doanh phải kiểm tra các Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng Điều kiện thực tế mà cơ sở kinh doanh đáp ứng được".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần bánh kẹo Vinabico tự xác định các Điều kiện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, mức và thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN và thông báo cho cơ quan thuế biết. Hàng năm số thuế TNDN được miễn giảm cơ sở kinh doanh phải phản ánh trong quyết toán thuế.

3, Về ưu đãi đối với các loại thuế và thu khác:

Dự án sẽ được hưởng các ưu đãi đối với các loại thuế và thu khác nếu đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3120/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41