Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3067/VPCP-KGVX về việc xin chủ trương, đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao vùng Nam đồng bằng sông Hồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3067/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3067/VPCP-KGVX
V/v xin chủ trương, đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao vùng Nam đồng bằng sông Hồng

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Xây dựng.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao vùng Nam đồng bằng sông Hồng tại tỉnh Nam Định (bản chụp gửi kèm theo). Theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, Văn phòng Chính phủ đề nghị quý Bộ có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Tờ trình nêu trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2009 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Tổng cục Thể dục thể thao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3067/VPCP-KGVX về việc xin chủ trương, đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao vùng Nam đồng bằng sông Hồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236