Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 302/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN cho dự án đầu tư mở rộng

Số hiệu: 302/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 302/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  

Công ty TNHH SXTM Kim Phong
18 Lữ Gia - F.15 - Q.11 - TP.HCM

 

Trả lời công văn số 17KP ngày 24/6/2005 của Công ty TNHH Kim Phong hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN cho dự án đầu tư mở rộng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 23 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định: “Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu quy định tại Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định này được hưởng ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại quy định như sau:

1. Được miễn một năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Phong có dự án đầu tư mở rộng nhà máy gạch men thuộc ngành nghề quy định tại Danh mục A Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hoàn thành đựa vào hoạt động kinh doanh từ tháng 3 năm 2001 thì được miễn thuế một năm bắt đầu từ năm 2001 và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong bốn năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng này mang lại.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện TCT phía Nam;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 302/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN cho dự án đầu tư mở rộng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140