Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 300/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với dự án kinh doanh cửa hàng miễn thuế Móng Cái

Số hiệu: 300/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 300/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và đầu tư  

 

Trả lời công văn số 7452/BKH-ĐTNN ngày 27/10/2005 của Bộ Kế hoạch và Đối tượng hỏi về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với dự án kinh doanh cửa hàng miễn thuế Móng Cái, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1)- Tại mục I Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các điều kiện để được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm: ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư; lao động; địa bàn khuyến khích đầu tư).

- Tại điểm 2 mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC có quy định: “Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV Phần D Thông tư này”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đáp ứng được điều kiện ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư; lao động; địa bàn khuyến khích đầu tư thì tự xác định mức ưu đãi thuế TNDN theo mức độ đáp ứng các điều kiện nêu trên.

2) Trường hợp Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải Quảng Ninh và công ty Good Wishes Development Ltd xin Giấp phép đầu tư mới để tiếp tục thực hiện dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh cửa hàng miễn thuế Móng Cái thay cho Giấy phép đầu tư cũ đã hết hạn thì dự án đầu tư này không phải là dự án đầu tư mới để được hưởng ưu đãi về thuế.

Tổng cục thuế trả lời để quý Bộ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 300/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với dự án kinh doanh cửa hàng miễn thuế Móng Cái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78