Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2970/BTC-ĐT về quản lý thanh toán vốn tạm ứng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2970/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 11/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2970/BTC-ĐT
V/v quản lý thanh toán vốn tạm ứng  

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

 

Thực hiện Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; nhằm thực hiện chủ trương ngăn ngừa lạm phát cao, nâng cao tính ổn định của kinh tế vĩ mô theo tinh thần Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn tạm ứng trong các hợp đồng xây dựng thực hiện trong năm 2010 như sau:

- Việc tạm ứng vốn cho các loại hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và phải được quy định rõ trong hợp đồng xây dựng. Theo quy định hiện hành thì Nhà nước không khống chế mức tạm ứng tối đa, tuy nhiên, chủ đầu tư có trách nhiệm tính toán mức tạm ứng hợp lý, không tạm ứng quá nhiều, vừa gây căng thẳng cho nguồn vốn ngân sách nhà nước vào thời kỳ đầu năm, vừa khó khăn cho chủ đầu tư về quản lý vốn tạm ứng. Mặt khác, chủ đầu tư nên áp dụng điều khoản có bảo lãnh tiền tạm ứng để nhà thầu có trách nhiệm hơn trong việc quản lý, sử dụng tiền tạm ứng.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với nhà thầu quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả. Nghiêm cấm việc tạm ứng vốn mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng theo đúng chế độ quy định. Trường hợp vốn tạm ứng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, sử dụng vào việc khác, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi đủ cho ngân sách nhà nước.

- Trong quá trình thanh toán, Kho bạc nhà nước kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo thanh toán, thu hồi tạm ứng theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, có văn bản báo cáo Bộ Tài chính xử lý.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có chức năng quản lý và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ tạm ứng và thu hồi tạm ứng; sớm tổ chức các đoàn kiểm tra để khắc phục kịp thời việc thực hiện không nghiêm túc ở các dự án; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2970/BTC-ĐT về quản lý thanh toán vốn tạm ứng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49