Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2945/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu theo Biên bản kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2003, 2004 đối với Công ty Dịch vụ truyền thanh - truyền hình Hà Nội

Số hiệu: 2945/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2945/TCT-PCCS
V/v: Thuế nhà thầu nước ngoài của Công ty DVTTTHHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 6053 CT/DNNN3 ngày 24/5/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu theo Biên bản kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2003, 2004 đối với Công ty Dịch vụ truyền thanh - truyền hình Hà Nội (DVTTTHHN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 4 Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam quy định: "Chủ đầu tư nhập khẩu vật tư, hàng hóa rồi giao lại cho các Nhà thầu, Nhà thầu phụ (kể cả trường hợp Nhà thầu nhận hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc trường hợp Nhà thầu nước ngoài cung cấp vật tư cho công trình) phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp được xác định là số thuế đầu vào của chủ đầu tư và được khấu trừ đối với thuế đầu vào của tài sản cố định theo hướng dẫn tại Mục III, Phần B, Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính".

Trường hợp Công ty DVTTTHHN ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài thực hiện xây dựng hệ thống truyền hình cáp. Theo hợp đồng, Công ty DVTTTHHN sẽ nhập khẩu một phần vật tư, thiết bị sau đó cung cấp cho các nhà thầu nước ngoài để thực hiện hợp đồng thì Công ty phải nộp thuế GTGT đối với số vật tư, thiết bị nhập khẩu này theo thông báo của cơ quan hải quan đồng thời số thuế GTGT này là thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Công ty. Khi giao lại cho các nhà thầu nước ngoài để thực hiện hợp đồng, Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT cho nhà thầu nước ngoài.

Trường hợp Công ty DVTTTHHN đã xuất hóa đơn GTGT cho nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn của Cục thuế thành phố Hà Nội thì thực hiện thu hồi lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty DVTTTHHN;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2945/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu theo Biên bản kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2003, 2004 đối với Công ty Dịch vụ truyền thanh - truyền hình Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41