Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2895/TCT-PCCS về việc kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2895/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2895/TCT-PCCS
V/v: Kê khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Công ty TNHH Duyên Hà

Trả lời công văn số 391/CV-CT ngày 7/05/2006 của Công ty TNHH Duyên Hà về việc kê khai nộp thuế GTGT đối với dự án đầu tư; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư" và Điểm 9 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn bổ sung: "Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp". Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp Công ty TNHH Duyên Hà khi chưa thành lập Chi nhánh Công ty tại Ninh Bình thì đề nghị Công ty tập hợp các hóa đơn GTGT cũng như chứng từ có liên quan của dự án đầu tư tại Ninh Bình để kê khai, khấu trừ, hoàn thuế tại Hà Nội.

- Trường hợp Công ty TNHH Duyên Hà có dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Duyên Hà tại tỉnh Ninh Bình và thành lập Chi nhánh Công ty tại đó, Chi nhánh Công ty đã đăng ký kinh doanh, đã đăng ký mã số thuế và tổ chức hạch toán độc lập thì đề nghị Công ty TNHH Duyên Hà tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT chưa được khấu trừ hoặc chưa được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư (có xác nhận của Cục thuế thành phố Hà Nội) cùng toàn bộ chứng từ bàn giao lại cho Chi nhánh Công ty để Chi nhánh Công ty tại Ninh Bình làm căn cứ lập Tờ khai theo mẫu số 01B/GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Ninh Bình để được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Duyên Hà biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2895/TCT-PCCS về việc kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.342
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213