Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2874/BNN-HTQT về lập danh mục trọng điểm quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2874/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2874/BNN-HTQT
V/v: lập danh mục trọng điểm quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011 - 2015

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Tổng Công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Các Tổng Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng "Danh mục Dự án trọng điểm quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011 - 2015". Mục đích là cung cấp thông tin cơ bản về các dự án trọng điểm của bộ ngành tới các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời định hướng các nhà đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển. Danh mục cũng sẽ được sử dụng trong các chuyến thăm, làm việc của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như trong các hội nghị, hội thảo quan trọng, các chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

Để thực hiện xây dựng Danh mục dự án quan trọng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Tổng Công ty, các Tổng Cục, gửi các dự án đầu tư trong các lĩnh vực và theo các tiêu chí như sau:

1. Lĩnh vực:

- Ngành Nông nghiệp: quy mô tập trung theo cụm, ứng dụng công nghệ mới, kết hợp xây dựng thương hiệu.

2. Số lượng dự án

- 10 dự án (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống)

3. Các tiêu chí lựa chọn dự án

- Thuộc ngành nông nghiệp;

- Có quy mô và vốn đầu tư lớn;

- Các dự án được lựa chọn phù hợp với Quy hoạch ngành và địa phương, quy hoạch tổng thể phát triển vùng kinh tế;

- Có tính khả thi thực hiện và tính khả thi về lợi ích kinh tế; có tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh quốc gia (khí hậu, lao động, vị trí chiến lược);

- Có ứng dụng công nghệ hiện đại kết hợp chuyển giao công nghệ, chuyển giao thương hiệu;

- Có xem xét tính chất liên vùng, tạo điều kiện hình thành các cụm liên kết phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Đảm bảo yếu tố môi trường

Để có thông tin đầy đủ về dự án cho các nhà đầu tư nước ngoài, đề nghị các Tổng Công ty, các Tổng Cục cung cấp thông tin dự án theo mẫu phụ lục 1 kèm theo. Đối với các dự án/lĩnh vực đặc thù, đề nghị các Tổng Công ty, các Tổng Cục bổ sung thêm các mục hoặc các thông tin đặc trưng cần thiết của dự án.

Thông tin dự án xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp pháp quốc tế) trước ngày 10 tháng 10 năm 2011 để tổng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Tổng Công ty, Tổng Cục.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT-HTQT (đph)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2874/BNN-HTQT về lập danh mục trọng điểm quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.870
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127