Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 287/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Số hiệu: 287/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 287/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty tnhh điện cơ Lục Nhân
Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 06/12/05CV-LN ngày 30/12/2005 của Công ty TNHH điện cơ Lục Nhân hỏi về ưu đãi thuế suất thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 4954/TCT-PCCS ngày 29/12/2005, Tổng cục thuế hướng dẫn rõ về điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN như sau:

- Tại khoản 2d Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài quy định: “Doanh nghiệp khu công nghiệp xuất khẩu trên 50% sản phẩm” được hưởng thuế suất 15% và tại điểm 8 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 sửa đổi bổ sung khoản 2d Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP như sau: “Doanh nghiệp sản xuất trong Khu côn nghiệp”.

- Tại điểm a khoản 4 Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được áp dụng trong suốt thời hạn thực hiện dự án đầu tư đối với dự án: “Đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH điện cơ Lục Nhân là cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư từ ngày 21/10/2002 thì được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động của dự án đầu tư mà không cần phải làm thủ tục điều chỉnh lại Giấy phép đầu tư.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 287/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25