Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2833/BXD-HTKT chuẩn bị đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Tân Thành, huyện Thủ Thừa tỉnh Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2833/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 29/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2833/BXD-HTKT
V/v: chuẩn bị đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Tân Thành, huyện Thủ Thừa tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 304/UBND-ĐTMT-M ngày 23/5/2009 đề nghị Bộ Xây dựng xem xét chọn Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam làm chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Phúc đáp công văn số 1063/BXD-HTKT ngày 09/6/2009 của Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 5129/UBND-ĐTMT ngày 02/10/2009 về tình hình thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước của Công ty TNHH xử lý rác Việt Nam và đề nghị Bộ Xây dựng xem xét quyết định đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Tân Thành.

Sau khi nghiên cứu, xem xét văn bản số 5129/UBND-ĐTMT nêu trên và các văn bản khác kèm theo hồ sơ tài liệu liên quan, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Hiện nay vấn đề xử lý chất thải rắn đang là nhiệm vụ cấp bách của các đô thị đang được nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư, xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành có quy mô lớn 1760 ha, có chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp cho tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh. Việc xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Tân Thành là một yêu cầu cần thiết phù hợp với chủ trương chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 về quy hoạch xây dựng Khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung, phía Nam đến năm 2020.

- Theo quy định hiện hành, chỉ đối với các dự án quan trọng quốc gia thì phải lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành, từ tháng 5/2007 UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 3069/UBND-ĐTMT chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam lập báo cáo đầu tư; hiện nay Khu liên hợp xử lý CTR Tân Thành đang được lập quy hoạch chi tiết và được giao cho Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh quản lý. Để việc chuẩn bị đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành được thuận lợi và có sự kế tiếp trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục giao Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam nghiên cứu hoàn thiện báo cáo đầu tư và tiến hành lập dự án đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Tân Thành để có cơ sở xem xét lựa chọn chủ đầu tư.

- Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc lập quy hoạch chi tiết Khu xử lý chất thải rắn Tân Thành để làm cơ sở lập dự án đầu tư; yêu cầu đơn vị lập dự án đầu tư phối hợp với tư vấn trong quá trình lập quy hoạch chi tiết.

- Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh chỉ đạo việc lập dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết khu liên hợp xử lý CTR Tân Thành được duyệt và theo đúng các quy định hiện hành. Trong quá trình lập dự án đầu tư cần lưu ý: xác định quy mô đầu tư, dự báo nhu cầu xử lý đối với từng loại chất thải rắn, đề xuất phương án sử dụng đất phù hợp theo từng giai đoạn; phân tích, so sánh lựa chọn công nghệ phù hợp đối với từng loại chất thải rắn, nghiên cứu áp dụng công nghệ tái chế, tái sử dụng thành các nhiên liệu, sản phẩm mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế tỷ lệ chôn lấp dưới 10%.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh biết và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HTKT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2833/BXD-HTKT chuẩn bị đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Tân Thành, huyện Thủ Thừa tỉnh Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.499

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78