Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2685/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2685/TCHQ-KTTT
v/v :Xử lý thuế NK nhượng bán tại VN

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005

Kính gửi

- Công ty TNHH công nghệ hóa nhựa Bông Sen
(393 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.Hcm)

Trả lời công văn số 18/CV-LTS/05 ngày 7 tháng 6 năm 2005 của Công ty TNHH Công nghệ Hóa Nhựa Bông Sen về việc xin miễn thuế nhập khẩu hàng mua lại để tạo tài sản cố định cho Công ty vốn nước ngoài nhưng giao tại Việt Nam; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, thì: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Căn cứ điểm 2, Mục II, Phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì “Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nhưng không nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà mua lại hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh được phép chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp được phép tiếp nhận hàng hóa đó để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa…”. Nhưng hàng hóa này phải tính trừ lùi (số lượng, trị giá) trong danh mục mặt hàng miễn thuế do cơ quan có thẩm quyền cấp. Khi bán tài sản cố định, Doanh nghiệp phải lập hóa đơn Giá trị Gia tăng, số thuế Giá trị Gia tăng đã nộp khi mua hàng sẽ được khấu trừ theo quy định.

Yêu cầu, Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương, nơi Công ty nhượng, bán số hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghệ Hóa Nhựa Bông Sen biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP, KTTT(4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số:2685/TCHQ-KTTT về việc xin miễn thuế nhập khẩu hàng mua lại để tạo tài sản cố định cho Công ty vốn nước ngoài nhưng giao tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.517

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!