Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2659/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2659/TCT-PCCS
v/v: chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ tín dụng nhân dân

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2659/TCT-PCCS NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1092 CT/THDT ngày 11/7/2005 của Cục thuế tỉnh Nam Định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ tín dụng nhân dân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước hướng dẫn: “Căn cứ vào mức được miễn thuế, giảm thuế cơ sở kinh doanh tự xác định số được miễn, giảm, số phải nộp thực hiện kê khai nộp thuế từng kỳ cũng như quyết toán cả năm, thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định. Hàng năm khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cơ quan thuế phải thông báo chính thức về số thuế phải nộp, số thuế được miễn, giảm theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.” Theo hướng dẫn nêu trên thì các Qũy tín dụng nhân dân được thành lập từ năm 1998, 1999 nhưng đến năm 2001 mới được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì xét miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại kể từ ngày 1/1/2001 trở đi. Thời gian ưu đãi còn lại trong trường hợp này được xác định là thời gian miễn, giảm thuế theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trừ (-) khoảng thời gian từ khi quỹ tín dụng nhân dân bắt đầu có thu nhập chịu thuế đến 1/1/2001.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn của Tổng cục Thuế số 2659/TCT-PCCS ngày 08 tháng 8 ngày 08/08/2005 về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ tín dụng nhân dân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.808

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!