Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2606/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí lập nhiệm vụ và dự toán gói thầu sử dụng tư vấn nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2606/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2606/BXD-KTXD
V/v chi phí lập nhiệm vụ và dự toán các gói thầu sử dụng tư vấn nước ngoài

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông – Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2380/CQLXD-TH ngày 1/9/2017 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông – Bộ Giao thông vận tải về chi phí lập nhiệm vụ và dự toán các gói thầu sử dụng tư vấn nước ngoài. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các công việc lập nhiệm vụ tư vấn như nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ giám sát thi công… thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tư vấn nước ngoài, thì chi phí lập nhiệm vụ và dự toán chi phí gói thầu sử dụng tư vấn nước ngoài hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân thuộc Dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả xác đnh bằng cách lập dự toán theo quy định trình cấp có thẩm quyền quyết định và thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư.

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông – Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2606/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí lập nhiệm vụ và dự toán gói thầu sử dụng tư vấn nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


859
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93