Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2605/BXD-KTXD năm 2014 về Hợp đồng 09/2014/CP-2 thuộc Dự án tổng thể Cải tạo môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2605/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2605 /BXD-KTXD
V/v: Hợp đồng số 09/2014/CP-2 thuộc Dự án tổng thể Cải tạo môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 5712/UBND-CN2 ngày 1/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về Hợp đồng số 09/2014/CP-2 thuộc Dự án tổng thể Cải tạo môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp trong Hồ sơ dự thầu nhà thầu đề xuất một số đầu mục mua thương mại trong nước thông qua các đơn vị cung cấp tại Việt Nam như nêu tại văn bản số 5712/UBND-CN2 thì chủ đầu tư và nhà thầu xem xét loại đồng tiền chào thầu cho các đầu mục này nhưng không làm tăng chi phí.

2. Để tạo điều kiện cho việc thực hiện Hợp đồng, đáp ứng yêu cầu Dự án, việc tăng tỷ lệ tạm ứng nhưng không vượt mức tối đa cho phép theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, và không điều chỉnh giá hợp đồng cho khối lượng tương ứng với giá trị tạm ứng là chấp nhận được.

3. Việc xác định trước giá trị trượt giá để đưa vào giá hợp đồng xây dựng là chưa có quy định. Tuy nhiên để đảm bảo tiến độ, mục tiêu, hiệu quả của Dự án và hài hòa lợi ích của các bên, trường hợp chủ đầu tư tính toán thấy đảm bảo hiệu quả của Dự án như nêu tại văn bản số 5712/UBND-CN2 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xem xét quyết định và chịu trách nhiệm.

4. Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì giá ký kết hợp đồng không vượt giá trúng thầu (đối với trường hợp đấu thầu), không vượt dự toán gói thầu (đối với trường hợp chỉ định thầu); trường hợp bổ sung khối lượng công việc hoặc số lượng thiết bị nằm ngoài khối lượng hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) dẫn đến giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu (giá đề xuất) nhưng không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định; nếu làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 70 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng thì trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trường hợp thấy cần thiết bổ sung khối lượng công việc hợp lý ngoài phạm vi công việc trong hồ sơ mời thầu nhưng dẫn đến giá ký hợp đồng vượt giá trúng thầu thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định nhưng đảm bảo giá ký hợp đồng không vượt giá gói thầu, dự toán được duyệt. Trường hợp vượt giá gói thầu, dự toán được duyệt mà không dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư, chủ đầu tư xem xét, quyết định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt.

Trường hợp giá ký kết Hợp đồng số 09/2014/CP-2 không vượt giá gói thầu được duyệt như nêu tại văn bản số 5712/UBND-CN2 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xem xét quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện, nội dung nào vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép trước khi thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2605/BXD-KTXD năm 2014 về Hợp đồng 09/2014/CP-2 thuộc Dự án tổng thể Cải tạo môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0