Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2599/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc kê khai nộp thuế nhà thầu và hạch toán chi phí hợp lý

Số hiệu: 2599/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2599/TCT-PCCS
V/v: Kê khai nộp thuế 

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty  TNHH Vang Pháp Vàng

Trả lời công văn số 45/CV ngày 15/06/2006 của Công ty TNHH Vang Pháp Vàng về việc kê khai nộp thuế nhà thầu và hạch toán chi phí hợp lý; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhà thầu:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài thì trường hợp Công ty LES CELLIERS FRANCE ASIE và Công ty TNHH Vang Pháp Vàng ký hợp đồng thầu về tư vấn và trợ giúp tiếp thị, tìm kiếm thị trường thì Khoản doanh thu mà Công ty LES CELLIERS FRANCE ASIE nhận được từ hợp đồng thầu nêu trên phải kê khai, nộp thuế áp dụng cho dịch vụ tư vấn. Doanh thu chịu thuế GTGT và TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên của Bộ Tài chính.

2. Về chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế và tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ quy định tại Điểm 5.8 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Trường hợp Hợp đồng thầu giữa Công ty LES CELLIERS FRANCE ASIE và Công ty TNHH Vang Pháp Vàng ký không bao gồm thuế nhà thầu thì Công ty TNHH Vang Pháp Vàng được tính vào chi phí hợp lý Khoản thanh toán theo hợp đồng và thuế nhà thầu do Công ty TNHH Vang Pháp Vàng trả thay Công ty LES CELLIERS FRANCE ASIE.

- Trường hợp Hợp đồng thầu giữa Công ty LES CELLIERS FRANCE ASIE và Công ty TNHH Vang Pháp Vàng ký bao gồm thuế nhà thầu thì Công ty TNHH Vang Pháp Vàng được tính vào chi phí hợp lý toàn bộ Khoản thanh toán theo hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Vang Pháp Vàng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2599/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc kê khai nộp thuế nhà thầu và hạch toán chi phí hợp lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.086
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216