Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2584/VPCP-KTTH về việc ứng vốn đầu tư xây dựng các Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2584/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2584/VPCP-KTTH
V/v ứng vốn đầu tư XD các Trung tâm Giáo dục LĐ-XH.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên, Sơn La.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2265/BKH-LĐVX ngày 7 tháng 4 năm 2009 về việc tạm ứng vốn đầu tư xây dựng các Trung tâm Giáo dục lao động – xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính ứng trước 206 tỷ đồng (hai trăm linh sáu tỷ đồng) từ nguồn ngân sách trung ương cho thành phố Hải Phòng, các tỉnh: Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên, Sơn La thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục lao động – xã hội. Mức vốn ứng cụ thể cho từng địa phương thực hiện như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Danh mục kèm theo văn bản số 2265/BKH-LĐVX nêu trên. Việc ứng vốn, quản lý và sử dụng vốn ứng thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong dự toán ngân sách năm 2010 để hoàn trả ngân sách trung ương số vốn tạm ứng tại điểm 01 nêu trên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2584/VPCP-KTTH về việc ứng vốn đầu tư xây dựng các Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


832
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234