Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2573/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2573/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK để SX hàng XK

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội
(4/14 Kim Đồng, Giáp Bát, Hai Bà Trưng, hn)

Trả lời công văn số 15.06.02.2005/CV-TGĐ ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Công ty Liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội về việc chính sách thuế hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 58, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất hàng xuất khẩu được tạm chưa nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu trong thời hạn quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Quá thời hạn nêut rên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế nhập khẩu và khi xuất khẩu thành phẩm được hoàn thuế nhập khẩu số nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thành phẩm xuất khẩu”. Theo quy định tại điểm 2, Mục III, Phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, thì: Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu là 9 tháng (được tính tròn 275 ngày) kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp. Điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 9 tháng phải có bản đăng ký vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu, không nợ đọng thuế quá hạn (tại thời điểm nhập khẩu) theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Yêu cầu, Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương, nơi Công ty làm thủ tục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu: VP (2), KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2573/TCHQ-KTTT ngày 30/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!