Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 255/HĐXD-TK năm 2020 về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành

Số hiệu: 255/HĐXD-TK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý hoạt động xây dựng Người ký: Phạm Như Huy
Ngày ban hành: 10/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
CỤC QL HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/HĐXD-TK
V/v hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ông Bùi Hoàng Việt

Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng nhận được Đơn phản ánh, kiến nghị gửi qua mạng máy tính của Ông Bùi Hoàng Việt tại số 27B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 “Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 17 Nghị định này.”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 “Đối với các doanh nghiệp là thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”;

Với các nội dung nêu trên, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; các dự án còn lại sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực (trừ dự án theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 62 Luật Xây dựng và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ).

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, đề nghị Ông Bùi Hoàng Việt nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLTK(05).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Như Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 255/HĐXD-TK năm 2020 về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169