Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2465/VPCP-KTN về việc tổng thầu hạng mục công trình cung cấp than, vật liệu rời cho các nhà máy điện, xi măng, phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2465/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2465/VPCP-KTN
V/v tổng thầu hạng mục công trình cung cấp than, vật liệu rời cho các nhà máy điện, xi măng, phân bón

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (công văn số 827/TKV-CK ngày 24 tháng 02 năm 2009 và số 1577/TKV-CK ngày 30 tháng 3 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1866/BKH-KTCN ngày 23 tháng 3 năm 2009), Công Thương (công văn số 2200/BCT-CNNg ngày 17 tháng 3 năm 2009), Xây dựng (công văn số 471/BXD-HĐXD ngày 25 tháng 3 năm 2009) về việc tổng thầu hạng mục công trình cung cấp than, vật liệu rời cho các nhà máy điện, xi măng, phân bón, …. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, đánh giá kết quả thực hiện EPC của Tập đoàn TKV ở dự án băng tải ống Mạo Khê – Bến Cân khi dự án hoàn thành, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH; KTTH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2465/VPCP-KTN về việc tổng thầu hạng mục công trình cung cấp than, vật liệu rời cho các nhà máy điện, xi măng, phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


816
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234