Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2458/BGTVT-KHĐT về việc bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2458/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2458/BGTVT-KHĐT
V/v: bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến VTT Việt Trì - Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 374/CĐTNĐ-DAVTN ngày 20/3/2009 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc đề nghị bổ sung hạng mục rà phá bom mìn thuộc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, chấp thuận bổ sung hạng mục rà phá bom mìn cho dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang như đề nghị của Cục ĐTNĐ Việt Nam tại văn bản số 374/CĐTNĐ-DAVTN ngày 20/3/2009 nêu trên.

2. Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng; số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn vật nổ; Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ; Văn bản số 2464/VPCP-KTTH ngày 18/4/2008 của VPCP về việc quản lý công tác rà phá bom, mìn, vật nổ, Cục ĐTNĐ Việt Nam có trách nhiệm triển khai, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

3. Cục ĐTNĐ Việt Nam cần rút kinh nghiệm khi tiến hành lập dự án đầu tư, đảm bảo đầy đủ các hạng mục trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD và CLCTGT;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2458/BGTVT-KHĐT về việc bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


984
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234