Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2449/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2449/TCHQ-KTTT
V/v: Thủ tục ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
- Công ty cổ phần Hưng Vượng
(Đường Nguyễn Văn Thiết, TT Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số: 448/CV-HQBD ngày 25/6/2004 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, công văn số 72/2005/CV-CT ngày 25/01/2005 của Công ty Cổ phần Hưng Vượng về thủ tục ưu đãi thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa:

Căn cứ Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về hồ sơ giải quyết miễn thuế nhập khẩu gồm:

Hồ sơ để được giải quyết miễn thuế nhập khẩu gồm:

- Công văn đề nghị được hưởng ưu đãi đầu tư;

- Bản sao Quyết định chuyển đổi hình thức sở hữu của cơ quan có thẩm quyền (có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp);

- Bản giải trình kinh tế kỹ thuật về danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ, phương tiện vận tải chuyên dùng đưa đón công nhân để tạo tài sản cố định;

- Bản tự xác định mức ưu đãi về thuế nhập khẩu mà doanh nghiệp được hưởng (số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu được hưởng ưu đãi miễn thuế).

2. Về thủ tục giải quyết miễn thuế nhập khẩu gồm:

- Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ như nêu trên tại Chi cục Hải quan cửa khẩu mà doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tiến hành kiểm tra, đối chiếu với ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ;

- Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì làm các thủ tục miễn thuế cho hàng nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Công ty Cổ phần Hưng Vượng và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST;
- LĐTC
- Lưu VP, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2449/TCHQ-KTTT ngày 22/06/2005 của Tổng cục Hải quan về thủ tục ưu đãi thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!