Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 243 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc góp ý kiến về dự án hợp tác kinh doanh hàng miễn thuế giữa Công ty Thương mại Thủy Nguyên và Công ty Good Wishes Development Limited HongKong

Số hiệu: 243TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 243TCHQ-GSQL
V/v: Góp ý dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh cửa hàng miễn thuế cảng Chùa Vẽ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty thương mại Thủy Nguyên
Địa chỉ: thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/BKH-ĐTNN ngày 10/01/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo hồ sơ dự án cửa hàng miễn thuế tại cảng Chùa Vẽ) đề nghị góp ý kiến về dự án hợp tác kinh doanh hàng miễn thuế giữa Công ty Thương mại Thủy Nguyên và Công ty Good Wishes Development Limited HongKong. Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan chưa nhận được báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế năm 2005 của Công ty theo quy định tại Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Quý Công ty gửi báo cáo hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế năm 2005 để Tổng cục Hải quan có cơ sở tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Lưu: VT, GS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 243 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc góp ý kiến về dự án hợp tác kinh doanh hàng miễn thuế giữa Công ty Thương mại Thủy Nguyên và Công ty Good Wishes Development Limited HongKong

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228