Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2421/VPCP-KG về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn II xây dựng cơ sở 3 trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2421/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2421/VPCP-KG
V/v Điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn II xây dựng cơ sở 3 trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1268/UBND ngày 9/4/2007) về viecẹ điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn II xây dựng cơ sở 3 trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn II xây dựng cơ sở 3 trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa nêu tại Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 18/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, TC, KH&ĐT;
- Trường Đại học Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ VX, KTTH, CN, ĐP, TH; Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, KG (4), 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2421/VPCP-KG về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn II xây dựng cơ sở 3 trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41