Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2408/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2408/TCT-ĐTNN
v/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Tổng công ty dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 3716/CV-TCKT ngày 14/7/2005 của Tổng công ty dầu khí Việt Nam về việc xin miễn các nghĩa vụ thuế có liên quan đến việc thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường ống Lô B – Ô Môn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I, Phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì: Các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Trường hợp tại hợp đồng ký giữa Fluor Transworld Sevice với Công ty PV Engineering (là đơn vị thành viên của Tổng công ty dầu khí Việt Nam) quy định giá trị hợp đồng thanh toán cho Fluor Transworld Sevice không bao gồm các loại thuế tại Việt Nam thì Công ty PV Engineering có trách nhiệm kê khai và nộp thay các khoản thuế vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị được miễn các loại thuế có liên quan đến việc thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường ống Lô B – Ô Môn của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Công ty PV Engineering và Fluor Transword Sevice là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty dầu khí Việt Nam biết và thông báo cho Công ty PV Engineering, Fluor Transworl Sevice.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Cà Mau
- Lưu VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn HuyếnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2408/TCT-ĐTNN ngày 22/07/2005 về việc xin miễn các nghĩa vụ thuế có liên quan đến việc thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường ống Lô B – Ô Môn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!