Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2403/VPCP-QHQT về hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2403/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2403/VPCP-QHQT
V/v hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- Bộ Y tế
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại văn bản số 361/ĐTKDV- ĐT3 ngày 18 tháng 3 năm 2013 về hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại văn bản số 6819/VPCP-QHQT ngày 31/8/2012 của Văn phòng Chính phủ.

2. Yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) lấy ý kiến Bộ Y tế và các Bộ ngành liên quan đối với dự kiến hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc giữa SCIC với Công ty dược phẩm CFR nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án cũng như góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm,
các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). QL 28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2403/VPCP-QHQT về hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0