Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2321/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2321/TCT-DNK
V/V: về chính sách thuế đối với cá nhân cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê nhà

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005


Kính gửi : Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 613 CV/CT-TT&HT ngày 02/6/2005 của Cục thuế hỏi về chính sách thuế đối với cá nhân cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 8, Mục I, Chương II Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao quy định: “Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho các cơ sở ngoài công lập thuê làm cơ sở hoạt động theo các mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này không phải nộp thuế GTGT đối với phần doanh thu cho thuê và được Nhà nước tài trợ lại tiền thuế tối đa bằng số thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập từ việc cho thuê theo các mục đích nói trên”.

Tại Điểm 7, Mục A, Phần III Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách năm 2004 quy định: “Từ năm 2004, bãi bỏ cơ chế cấp lại, đầu tư lại một phần hoặc toàn bộ từ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn hoặc các khoản thu do các doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước cho Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty và các đơn vị…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ông Bùi Trung Dung cho Trung tâm đào tạo Quản lý cao cấp SITC thuê nhà để làm cơ sở dạy học thì hoạt động cho thuê nhà của Ông Bùi Trung Dung không phải nộp thuế GTGT, nhưng từ năm 2004 không được Nhà nước xét tài trợ lại tiền thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập từ việc cho thuê nhà nêu trên.

Ông Bùi Trung Dung chỉ được hưởng ưu đãi thuế như nêu trên nếu Trung tâm đào tạo Quản lý cao cấp SITC – là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – được thành lập và hoạt động theo đúng quy định tại Điều 6, Điều 25, Điều 26, Điều 27 của Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục về dạy nghề và các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2321/TCT-DNK ngày 19/07/2005 về chính sách thuế đối với cá nhân cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê nhà do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!