Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2283/VPCP-QHQT về việc ký kết MOU về Dự án quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2283/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2283/VPCP-QHQT
V/v ký kết MOU về Dự án quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 921/BTNMT-HTQT ngày 14 tháng 3 năm 2008) về việc ký kết Bản Ghi nhớ về Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ Việt Nam ký với đại diện của Chính phủ Canadan Bản Ghi nhớ Dự án "Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam"-VPEG.

2. Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, thực hiện Dự án nêu trên theo các quy định pháp luật hiện hành về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: KTTH, KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2283/VPCP-QHQT về việc ký kết MOU về Dự án quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.049
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177