Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2255/TTg-QHQT phê duyệt phân kỳ đầu tư dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình sử dụng ODA của Chính phủ Na Uy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2255/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2255/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt phân kỳ đầu tư dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình sử dụng ODA của Chính phủ Na Uy

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

 

Tiếp theo công văn số 970/TTg-QHQT ngày 22 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (công văn số 218/TTr-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2012 và công văn số 3107/UBND-NV ngày 27 tháng 12 năm 2012), ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 2256/BXD-HTKT, ngày 26 tháng 12 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10389/BKHĐT-KTĐN, ngày 14 tháng 12 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc phân kỳ đầu tư cho Dự án "Đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình" vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Na Uy như kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

2. Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Chủ dự án xác định cụ thể các hạng mục thực hiện trong giai đoạn 1 bảo đảm tính độc lập, hiệu quả và có tính đến khả năng mở rộng Dự án trong giai đoạn 2, tránh trường hợp Dự án không phát huy được hiệu quả khi không tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định điều chỉnh dự án và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn ODA của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
 Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu : VT, QHQT (3). PH 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2255/TTg-QHQT phê duyệt phân kỳ đầu tư dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình sử dụng ODA của Chính phủ Na Uy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253