Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2243/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án thủy lợi tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2243/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2243/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ vốn đầu tư các dự án thủy lợi tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1538/BKH-KTNN ngày 09 tháng 3 năm 2007, Bộ Tài chính tại văn bản số 4757/BTC-NSNN ngày 09 tháng 4 năm 2007 về việc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính chưa thu hồi khoản 20 tỷ đồng ứng trước kế hoạch năm 2007 cho tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 1143/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2008 cho tỉnh Đắk Lắk để hoàn trả ngân sách số vốn đã ứng trước nêu trên.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sớm hoàn chỉnh Đề án phát triển thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quản lý, sử dụng vốn được tạm ứng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
-Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: ĐP, NN;
- Lưu VT, KTTH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2243/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án thủy lợi tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.623
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154