Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 224/CP-QHQT ngày 18/02/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông do WB tài trợ

Số hiệu: 224/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 224/CP-QHQT
V/v tiếp nhận HTKT CNTT và Truyền thông do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Nông nghiệp và Phát triển nông
 thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Uỷ ban nhân dân các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng,
 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
 - Tổng cục Thống kê

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6913 BKH/KTĐN ngày 11 tháng 11 năm 2003 về việc tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị dự án đầu tư “Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt nội dung và thực hiện dự án HTKT trị giá 603.000 USD do Quỹ phát triển nguồn nhân lực và chính sách của Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại, ủy thác qua WB để chuẩn bị Dự án đầu tư “Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ở Việt Nam” dự kiến vay vốn WB thời kỳ 2004 - 2006.

2. Trong quá trình thực hiện dự án HTKT, Bộ Bưu chính, Viễn thông cần lưu ý:

- Xây dựng mô hình và phương thức quản lý phù hợp, hiệu quả, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan thực hiện dự án.

- Cân nhắc kỹ các nội dung, hạng mục đầu tư trong Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, chương trình phát triển quốc gia và ngành, tránh trùng lặp với các chương trình, dự án đã và đang thực hiện, đồng thời làm rõ khả năng của WB trong việc hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ở các nước khác.

- Tận dụng tốt nguồn viện trợ không hoàn lại và tuân thủ đúng quy định hiện hành về chuẩn bị đầu tư trong nước.

- Tự bố trí vốn đóng góp của Việt Nam trong ngân sách Nhà nước phân bố hàng năm cho Bộ Bưu chính, Viễn thông.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết với WB Hiệp định HTKT nói trên./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 224/CP-QHQT ngày 18/02/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông do WB tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45